Porady techniczne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poniżej przedstawia kilka praktycznych porad technicznych:

Jak odczytywać wskazania wodomierza

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne . W związku z powyższym podając wskazanie wodomierza należy podawać wyłącznie cyfry czarne, oznaczające pełne metry sześcienne. Poniżej przedstawione są przykłady:

WAŻNE !

Wskazanie wodomierza przekazywane przez Odbiorcę jest podstawą do rozliczenia zużycia wody lub odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

Jak prawidłowo zamontować wodomierz ogrodowy - do podlewania

Wodomierz ogrodowy służący do opomiarowania zużycia wody wykorzystywanej do podlewania ogrodu, trawnika, mycia samochodu powinien mierzyć tylko i wyłącznie wodę bezpowrotnie zużytą tj. tę ilość wody z której nie są odprowadzane ścieki.

W/w wodomierz należy zamontować bezwzględnie za wodomierzem głównym, czyli na instalacji wewnętrznej w budynku.

Punkt czerpalny wody do podlewania terenów zielonych należy montować wyłącznie na zewnątrz budynku, a wodomierz odliczający ścieki w odległości ok. 1mb. od wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego.

Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku- instalacji między wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania.

Dostęp do odczytu wodomierza powinien być dobry .

Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić telefonicznie pod nr. 25 6843210 wew.43.

Przyjęcie do rozliczania następuje po odbiorze i zaplombowaniu wodomierza przez pracownika PWiK.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją (o 5lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

Przy zakupie wodomierza należy zwrócić uwagę na rok legalizacji.

Utrata ważności legalizacji wodomierza-podlicznika, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczania opłat za ścieki w/g wskazań wodomierza głównego.

Wielkość wodomierza należy dobrać do zużycia wody. Średnica wodomierza nie może być większa niż 20mm. Wodomierz należy zamontować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta.

Odczyt wskazań podlicznika oraz wystawianie faktury za zużytą wodę do podlewania(bez ścieków) dokonywany będzie przez PWiK jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości, natomiast zużycie ścieków zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez podlicznik.

Uwaga!

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza do celów podlewania zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji, wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.